News

Ý niệm marketing 3.0 xuất hiện vào cuối năm 2005 do Iwan Setiawan và nhóm chuyên gia tư vấn của Market Plus (công ty marketing ở Indonesia) do Hermawan Kartajaya là CEO đề xuất. Sau khi nhìn lại một chặng đường dài phục vụ cho việc bán hàng, người ta thấy rằng có hai quan điểm bán hàng mà nhóm nghiên cứu gọi nó là marketing 1.0 ( product marketing) và marketing 2.0 (brand marketing).
Shopper marketing quan tâm nhiều đến việc thúc đẩy quyết định mua tại điểm bán hàng. Bao bì được nhìn nhận có vai trò quan trọng vào thời điểm vàng để sản phẩm lọt được vào mắt người đi mua hàng.
Dù là mua sắm bằng điện thoại di động, máy tính bảng hay mua sắm tại cửa hàng thì cách thức, hành vi của chúng ta cũng đã thay đổi trong quá trình cân nhắc và ra quyết định khi đi mua hàng. Trước đây, tiếp thị kỹ thuật số chủ yếu dùng để “đẩy” khách hàng đến cửa hàng hay đến trang web mua sắm. Nhưng ngày nay, tiếp thị kỹ thuật số được ứng dụng trong Shopper marketing để tương tác và thúc đẩy quá trình mua hàng thông qua các điểm tiếp xúc (touch points).
Shopper marketing là một quan niệm tiếp thị mới. Quan niệm này lấy người đi mua hàng (shopper) làm đối tượng mục tiêu để nghiên cứu, tìm kiếm cách thức truyền thông nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi hành vi tiêu dùng thành hành vi xem và ra quyết định chọn mua.
Page 2 of 3
You are here: Home News