News

Trong ngành bán lẻ, việc bán được nhiều hàng hơn lệ thuộc vào 2 điều: Thứ nhất, việc bạn gắn kết người mua sắm trong cửa hàng (shopper) như thế nào; và thứ hai, cách thức bạn dẫn dắt người mua sắm trong cửa hàng và biến họ thành người mua hàng (buyer).  
1. Bán cho người mua hàng chứ không phải người sử dụng Tìm hiểu tâm lý, hành vi, động cơ của người mua hàng là nguyên tắc cơ bản trong Shopper marketing. Tại thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, khi người mua cân nhắc rất nhiều về từng sản phẩm mà họ bỏ vào giỏ mua hàng thì việc hiểu người mua hàng lại càng cần thiết hơn bao giờ hết.
Bước 1: Nghiên cứu Xác định sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu- Xác định khách hàng mục tiêu của sản phẩm nhằm đưa ra phương pháp tiếp cận- Xác định nhu cầu, mong muốn khách hàng liên quan đến sản phẩm.
Những người hoạt động trong ngành Marketing phải thay đổi cách tiếp cận và cách làm. Mặt khác, tình hình kinh tế khó khăn cũng đặt ra nhiều thử thách cho ngành Marketing nên những chủ đề đột phá như nghiên cứu mô hình Marketing đến người tiêu dùng qua thiết bị di động tại Việt Nam, làm sao để tiếp cận với giới trẻ số (iGen) ngày nay hay giá trị của sự sáng tạo đã được đặt ra tại hội thảo này.
Page 1 of 3
You are here: Home News